Aktualności

BP Techem

Przekształcenie spółki BP Techem S.A. w BP Techem Sp. z o.o.

BP Techem

1 października 2021

Przekształcenie spółki BP Techem S.A. w BP Techem Sp. z o.o.

W dniu 01 października 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki BP Techem Spółka Akcyjna w BP Techem Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000924787).

<< Aktualności