Aktualności

BP Techem

Przekształcenie spółki Techem S.A. w BP Techem Sp. z o.o.

BP Techem

1 października 2021

Przekształcenie spółki Techem S.A. w BP Techem Sp. z o.o.

W dniu 01 października 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki BP Techem Spółka Akcyjna w BP Techem Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000924787).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. BP Techem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki BP Techem Spółka Akcyjna.

 

<< Aktualności