Dla akcjonariuszy

 

Na tej stronie znajdziesz informacje dla akcjonariuszy spółki BP Techem S.A.

 • KOMUNIKAT Z DNIA 26.11.2020 r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Zarząd spółki BP Techem S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki BP echem S.A. w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 17. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa


 •  KOMUNIKAT Z DNIA 12.11.2020 r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych 

Zarząd spółki BP Techem S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki BP echem S.A. w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 17. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


 • KOMUNIKAT Z DNIA 28.10.2020 r.


Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Zarząd spółki BP Techem S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki BP echem S.A. w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 17. 
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


 • KOMUNIKAT Z DNIA 14.10.2020 r.

  Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

  Zarząd spółki BP Techem S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

  Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki BP echem S.A. w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 17.
  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

  Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


 • KOMUNIKAT Z DNIA 23.09.2020 r.

  Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

  Zarząd spółki BP Techem S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

  Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki BP echem S.A. w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 17.

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

  Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.